Passie Netwerk Steenwijkerland

Het Passie Netwerk is een netwerk van kleinschalige ondernemers uit de Gemeente Steenwijkerland, die vanuit een zelfde visie met hulpvragers werken: (Com)Passie, deskundigheid, liefde, geduld, aandacht. Het doel is met elkaar samenwerken rondom een hulpvrager/klant waarbij deze zelf de regisseur van zijn zorg, zijn leven blijft.

We willen de samenwerking c.q. verbinding tussen hulpvragende, mantelzorger, vrijwilliger en professionals stimuleren door met elkaar in contact te zijn. Problemen maar ook kansen signaleren en er op reageren. Doel: de zelfredzaamheid van de hulpvrager in stand te houden of daar waar mogelijk te herstellen.

Tevens willen we door het bundelen van onze krachten en kwaliteiten de kleinschalige ondernemers door gezamenlijke promotie en activiteiten op de kaart zetten binnen de Gemeente Steenwijkerland, en beginnende ondernemers ondersteunen en stimuleren. De visie van het Passie Netwerk is daarbij leidend.

Partners van het Passie Netwerk zijn werkzaam in de zorg, bijvoorbeeld thuiszorg, fysiotherapie, het aanmeten van elastische kousen, seksuele gezondheid, coaching of leveren aanvullende diensten zoals maaltijd bezorging, thuisadministratie, ondersteuning of aanpassingen bij hobby’s, et cetera. Er is geen exclusiviteit qua aanbieders binnen het Passie Netwerk. Het gaat om de juiste man/vrouw op de juiste plaats.

Klik hier voor informatie over hoe je partner wordt van het Passie Netwerk en bekijk  welke ondernemers inmiddels aangesloten zijn.